2. jun, 2022

Stress

Jag tål inte stess längre! Inte ens positiv stress. Jag ser inte fram emot något trevligt som ska hända. Allt som innebär förändring av vardagen och det ställs krav på mig, blir för mig obehag och negativ stress.

Jag har haft ett mycket stressigt jobb som tandsköterska, där allt ska vara förberett och framdukat innan patienten kommer in. Nästa patient ska komma in i rätt tid. Tandläkaren behöver hjälp och det ringer i telefonen och det måste finnas rena instrument till nästa patient. Phu!

Kan det vara så att alla människor tål olika mycket stress eller tål alla lika mycket, men till en viss gräns och då har man tålt sin ranson, då går man in i väggen?