Jag var ett ganska ensamt barn….
Men jag led inte av det!